Description

Kurani - Shqip & Arabisht - aplikacion për lexim të Kuranit dhe përkthimit të tij në gjuhën Shqipe.

Disa përpars të përdoritimit të aplikacionit:
 - 3 përkthime në gjuhën shqipe (Sherif Ahmeti, Hasan Nahi dhe Feti Mehdiu).
 - Opcione flexible për lexim: zvoglim/zmadhim të shkronjave (Arabe / Shqipe) ose largimin e tërësishem të njërës prej gjuhve.
 - Kerkues(search) i avansuar i cili me fjalë/fjali të njejta ose të përafërta, dhe me numrin e ajetit ose sures mund te gjeni ajetin ose suren e këkuar.
 - Ads free(Pa reklama) dhe gjithemon do mbetet i till
 - Ruajta e ajeteve të preferuara dhe gjetja se ku ke mbetur heren e fundit gjat leximit.
 - Informimi rreth ajetit dhe shpërndarja e tyre  (duke  mbajtur shtypur ajetin per 0.5 sec )
 - Suporton Dark Mode!

Allahu na bëft pjesë e çdo vepre të dobishme!

Screenshots

App detail
BUNDLE ID ikre.kuran
RELEASE DATE Thu, Jul 25, 2019
UPDATE DATE Fri, Jun 24, 2022
MIN. OS VERSION 11.0
FILE SIZE 40.46MB
What's new
VERSION 1.6.2
UPDATED 6 days ago
Teube (Alex Tzaf)

Get notified when we launch!

We're working around the clock to provide you the best service. Subscribe to our newsletter and be among the first to hear about the new features.

* Don't worry, we will never spam you. 😊
Grow your apps with StoreSpy

Unlock the real potential of your apps with our solutions. We’re ready to provide you all the needed support with our years of experience in mobile growth & ASO.

Tell us what you need

Our team is here to assist you with anything you need. Just tell us how.