Quy Hoạch BRVT

Quy Hoạch BRVT

Vungtau.lis

App Report, Market and Ranking Data
price
Free (IAP)
Reviews
0 (0)
United States United States
Description
Vungtau.lis
Chức năng chính của ứng dụng:
1. Định vị vị trí thửa đất hiện tại của người dùng có vào diện quy hoạch hay không.
2. Tra cứu thông tin quy hoạch bằng cách:
• Nhập số tờ bản đồ và thửa đất trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan.
• Nhập thông tin toạ độ của thửa đất mà người dùng muốn tra cứu
• Chụp ảnh bản toạ độ của thửa đất mà người dùng muốn tra cứu
3. Xem thông tin bằng cách bấm trực tiếp vào bản đồ.
4. Lưu thông tin thửa đất.

Lưu ý:
Ứng dụng không đại diện cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào.
Mọi dữ liệu do ứng dụng cung cấp đều đến từ nguồn cổng dữ liệu mở quốc gia - data.gov.vn và các liên kết khác do được cung cấp từ đó.
Category Ranking
Not enough information to display the data.
Review Breakdown
Not enough information to display the data.
Screenshots
Reviews

good app. nhưng quảng cáo hơi nhiều nhé ad.

Lập trình VBFri, Feb 23, 2024
English

Huyện Xuyên Mộc không đúng, mờ quá

tai tranMon, May 23, 2022
English

Huyện Xuyên Mộc không đúng, mờ quá

tai tranMon, May 23, 2022
English

Quy hoạch tự chế, không có cơ sở, làm nhiễu loạn thị trường

NGOC TUAN HUYNHFri, Apr 22, 2022
English

Quy hoạch tự chế, không có cơ sở, làm nhiễu loạn thị trường

NGOC TUAN HUYNHFri, Apr 22, 2022
English

Good app.👍👍

Phuong TranSat, Dec 25, 2021
English

Good app.👍👍

Phuong TranSat, Dec 25, 2021
English
Download & Revenue
DOWNLOAD N/AApr 2024Worldwide
REVENUEN/AApr 2024Worldwide
download revenue
About
Bundle Id
com.da.quyhoach.br
Min Os. Version
5.0
Release Date
Sat, May 29, 2021
Update Date
Mon, May 6, 2024
Content Rating
Everyone
What's New
version
1714983179000
updated
1 week ago
Tinh chỉnh giao diện.
Top In-App Purchases

Name

Price

$0.99 - $20.99 per item
Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week.

Stay Ahead of the Market with StoreSpy
Never miss opportunities
Watch your competitors closely
Start boosting your app right away
Start Now
stay a head