Metodik Kur'ân Kelime Meâli

Metodik Kur'ân Kelime Meâli

App Report, Market and Ranking Data
publisher
category
price
Free
Reviews
0 (0)
United States United States
Description
Kur'ân'ın kelime meâlinin yanında, isteğinize bağlı açılıp kapatılabilen Cümle meâlleri,Âyetin Gramer tahlîli,kelime kök harfleri,Âyetin okunuşu,Anahtar Kelimeler,Meâllerde arama,Not/ Etiket ekleme gibi özellikleri içermektedir. 

Google hesabınızla giriş yaparak istediğiniz ayetlere Not ve Etiket koyabilir ve bunlara hem uygulamadan hem kurankelimemeali.com sayfasından erişip değiştirebilirsiniz. Not ve etiketleriniz sadece sizin tarafınızdan görülür.

Kelime Meâlinde Arapça cümle öğelerinin anlaşılırlığını artırmak ve cümlenin çözümlenebilmesini kolaylaştırmak için bu kelime mealinde aşağıdaki yöntem uygulanmıştır.
a)   Harfi Cer Edatlar(fî, min, ilâ, alâ vb...) mor renkle renklendirilmiştir.

b)   Olumsuz cümle yapmaya yarayan (ma, in, lâ, lem, len vb) ek ve edatlar kahverengi ile renklendirilmiştir. Örneğin ma, in gibi edatlar olumsuzluk ifade ettiğinde rengi kahverengi gösterilmiş başka anlamlarda kullanıldığında ayrıca renklendirilmemiştir.

c)   Arapçanın bir özelliği olan Bitişik zamir kullanımı lacivert renkle renklendirilmiştir. Böylece isime ve edata eklenen veya fiile nesne olarak eklenen zamirlerin gözden kaçırılmaması için belirginleşmesi sağlanmıştır.

d)   Orijinal Arapça metinde ve nüzul döneminde noktalama işaretleri bulunmamaktadır. Bu durum ayet içerisinde cümle başlangıcı, sonu, alt cümle öbeklerini anlama vb konularda anadili Türkçe olan okuyucuya kelime mealini çözümlemekte güçlük oluşturmaktadır. Metne müdahale etmeden bu zorluğu aşabilmek için cümledeki alt cümlecik ve öğelere özel kesme işaretleri "▼" işareti şeklinde eklenmiştir. Ayetteki her iki kesme işareti arasındaki kelimeler bir alt cümlecik gibi bütünsel olarak değerlendirilir. Kesme işaretleri, metinde bulunmayan nokta,virgül vb noktalama işareti şeklinde düşünülebilir. 

Kullanılan Kelime Meali metodunun ana prensipleri şöyledir:

a)  Cümle veya cümlealtı seviyede sözü birbirine bağlamada kullanılan "Fe", "Ve" gibi bağlaçlar kelimeden ayrılmış ve hiç biri atlanmadan anlamı müstakil olarak verilmiştir.

b)  Ellezi, Men, Ma vb. alt cümlecik oluşturmaya yarayan İsmi mevsûller her seferinde ayrı kelime olarak değerlendirilmiş ve anlamlandırılmıştır.

c)  Kur'anın kelimesel ve kavramsal örgüsününün daha kolay algılanabilmesi için zulm, küfr, îman vb. ana kavramlar arapça kökünden türemiş farklı bir bâbda veya formda yazılmış bile olsa çevirisi altında, «kavram» şekilinde gösterilmiştir. Örneğin:   رُسُلًا=Elçiler«rasûl»


d)  Bazı durumlarda kelimenin birebir çevirisi, «çevirisi» şeklinde üste ilave edilmiştir. Örneğin:   عَلَى=«üzerinde»sorumluluğunda


e)  Ku'ran'ın kavramsal örgüsü nedeniyle kelimenin Kur'anın kendi metinsel diliyle kazandığı anlamlar literal çeviriyle birlikte ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu anlamlar, kelimenin semantik analizi sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Bu ifaldeler çeviriye «semantik ilave» şeklinde ilave edilmiştir.

Örneğin:    كِتَابٌ = bir «ilâhî» Metin«kitãb»

f)  Kelime çevirisinin cümle bağlamına uygun çok muhtemel ikinci bir anlamı varsa bu -(veya "ikinci anlam")- şeklinde verilmiştir.

Örneğin:   عَلَيْهِمْ = onların üzerine(veya ”aleyhine”)

g)  Fî, li, alâ vb edatlarla başlayan cümlelerde bu edatlar, cümlede kelime karşılığı bulunmasa da, cümle anlamına bir "vardır" kelimesi ilave etmektedir. Bu gibi durumlarda cümle anlamına eklenen kelime, edat çevirisiyle birlikte "-vardır-" şeklinde belirginleştirilmiştir.

Örneğin:    لَكُمْ = -vardır- sizin için

h)  Harfi Tarif, “gerçek, esas, asıl” gibi anlamlar getirdiğinde metne "-asıl-" şeklinde ilave edilmiştir.
Örneğin:    الْحَقُّ = -asıl- Gerçek


i)  "Ve" bağlacı uzun cümlelerde daha önce geçen fiilin veya edatın tekrarını gerektirebilmektedir. Aslında metinde kelimesel karşılığı olmayan bu eklemeler, altta (ilave) formatında yapılmıştır. Örneğin:
لِلنَّاسِ = insanlar için وَ = ve(için)  الْحَجِّۗ = Hac«hacc»
Category Ranking
Not enough information to display the data.
Review Breakdown
Not enough information to display the data.
Screenshots
Download & Revenue
DOWNLOAD 741Feb 2024Worldwide
REVENUEN/AFeb 2024Worldwide
download revenue
About
Bundle Id
com.kelimemeali.kurankelimemealiapp
Min Os. Version
12.0
Release Date
Sun, Dec 3, 2023
Update Date
Sun, Feb 18, 2024
Content Rating
4+
Has IMessage
No
Support Watch
No
Support Siri
No
File Size
514.06MB
Has Game Center
No
Family Sharing
Yes
Support Passbook
No
Supported Languages
English
What's New
version
1.4.3
updated
1 week ago
- Kökler, anlamları ve Kuran’da geçtiği yerler eklendi. Kök ve anahtar kelimelere metinlerden linklenme sağlandı.
Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week.

Stay Ahead of the Market with StoreSpy
Never miss opportunities
Watch your competitors closely
Start boosting your app right away
Start Now
stay a head