Instrument Sounds: Learn, Quiz

Instrument Sounds: Learn, Quiz

Puzzle, Teach, Edu & Fun Game

App Report, Market and Ranking Data
publisher
category
price
Free
Reviews
0 (0)
United States United States
Description
Puzzle, Teach, Edu & Fun Game
Welcome to "Instrument Sound: Learn & Quiz" – your musical exploration hub! Immerse yourself in over 100 instruments across Strings, Percussion, Keyboards, and Brass/Wind. Enjoy interactive quizzes for a fun and educational experience.

Discover Melodies:
Explore a diverse array of instruments, each brought to life with top-notch audio quality for an authentic sonic experience.

Engaging Learning:
Challenge yourself with interactive quizzes, perfect for both beginners and enthusiasts, making learning music enjoyable.

User-Friendly Interface:
Navigate effortlessly through a user-friendly interface, uncovering insights about each instrument's history and cultural significance.

Download Now:
Embark on a melodic journey. Download "Instrument Sound: Learn & Quiz" to enrich your appreciation for the world of music.

---
Chào mừng đến với "Âm Thanh Nhạc Cụ: Học và Kiểm Tra" – nơi khám phá âm nhạc của bạn bắt đầu! Dạo chơi trong hơn 100 nhạc cụ thuộc các loại Dây, Gõ, Bàn Phím, và Đồng/Ghi-ta. Thưởng thức các bài kiểm tra tương tác để có một trải nghiệm vui nhộn và giáo dục.

Khám Phá Âm Thanh:
Khám phá đa dạng của các nhạc cụ, mỗi cái được tái tạo với chất lượng âm thanh cao cấp để mang lại trải nghiệm âm thanh chân thực.

Học Tập Thú Vị:
Thách thức bản thân với các bài kiểm tra tương tác, phù hợp cho cả người mới học và những người yêu nhạc, giúp việc học âm nhạc trở nên thú vị.

Giao Diện Dễ Sử Dụng:
Dễ dàng điều hướng qua giao diện thân thiện với người dùng, khám phá thông tin chi tiết về lịch sử và ý nghĩa văn hóa của từng nhạc cụ.

Tải Ngay:
Bắt đầu hành trình âm nhạc của bạn. Tải "Âm Thanh Nhạc Cụ: Học và Kiểm Tra" ngay để làm phong phú sự hiểu biết về thế giới âm nhạc của bạn.
Category Ranking
Not enough information to display the data.
Review Breakdown
Not enough information to display the data.
Screenshots
Download & Revenue
DOWNLOAD 14Feb 2024Worldwide
REVENUEN/AFeb 2024Worldwide
download revenue
About
Bundle Id
com.vioutlet.instrumentsounds
Min Os. Version
11.0
Release Date
Sun, Dec 3, 2023
Update Date
Wed, Dec 20, 2023
Content Rating
4+
Has IMessage
No
Support Watch
No
Support Siri
No
File Size
18.16MB
Has Game Center
No
Family Sharing
Yes
Support Passbook
No
Supported Languages
English
What's New
version
1.2.1
updated
2 months ago
 explore 100+ instruments*Interactive Learning
Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week.

Stay Ahead of the Market with StoreSpy
Never miss opportunities
Watch your competitors closely
Start boosting your app right away
Start Now
stay a head