SananKids - Giáo viên

SananKids - Giáo viên

Đơn giản hóa quản lý luồng công việc cho giáo viên

App Report, Market and Ranking Data
category
price
Free
Reviews
0 (0)
Vietnam Vietnam
Description
Đơn giản hóa quản lý luồng công việc cho giáo viên
Hệ thống hỗ trợ các chức năng ghi chú, đánh dấu và tự động báo cáo công việc hằng ngày cho giáo viên. Giúp tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ.
Category Ranking
Not enough information to display the data.
Review Breakdown
Not enough information to display the data.
Screenshots
Download & Revenue
DOWNLOAD N/AApr 2024Worldwide
REVENUEN/AApr 2024Worldwide
download revenue
About
Bundle Id
com.sanankids.teacher
Min Os. Version
5.0
Release Date
Thu, Dec 2, 2021
Update Date
Mon, May 6, 2024
Content Rating
Không phù hợp cho trẻ dưới 12 tuổi
What's New
version
1714985274000
updated
2 weeks ago
Fix bug and improve performance.
Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week.

Stay Ahead of the Market with StoreSpy
Never miss opportunities
Watch your competitors closely
Start boosting your app right away
Start Now
stay a head