Nhà thầu VPH

Nhà thầu VPH

Ứng dụng tương tác giữa Vạn Phát Hưng và Nhà thầu, Đại lý, Nhà phân phối

App Report, Market and Ranking Data
publisher
category
price
Free
Reviews
5 (6)
Vietnam Vietnam
Description
Ứng dụng tương tác giữa Vạn Phát Hưng và Nhà thầu, Đại lý, Nhà phân phối
Ứng dụng tương tác giữa Vạn Phát Hưng (VPH) và Nhà thầu (Thợ thi công), Đại lý, Nhà phân phối:
- Giúp Nhà thầu (thợ thi công), Đại lý đăng ký trở thành thành viên của VPH
- Nhận thông báo, tin tức, sự kiện mới nhất từ VPH.
- Nhà thầu (thợ thi công) upload phiếu mua hàng từ Đại lý, Nhà phân phối để tích lũy điểm. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ cộng điểm cho Nhà thầu (thợ thi công).
- Nhà thầu (thợ thi công) yêu cầu đổi quà bằng điểm đã tích lũy của mình.
Category Ranking
Not enough information to display the data.
Review Breakdown
Not enough information to display the data.
Screenshots
Download & Revenue
DOWNLOAD N/AApr 2024Worldwide
REVENUEN/AApr 2024Worldwide
download revenue
About
Bundle Id
com.vanphathungvn.vph
Min Os. Version
5.0
Release Date
Wed, Apr 3, 2024
Update Date
Mon, May 6, 2024
Content Rating
Phù hợp cho 3 tuổi trở lên
What's New
version
1714984757000
updated
1 week ago
Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week.

Stay Ahead of the Market with StoreSpy
Never miss opportunities
Watch your competitors closely
Start boosting your app right away
Start Now
stay a head