Boligassistent

Boligassistent

Din personlige boligassistent for enkel forvaltning av leieforhold

App Report, Market and Ranking Data
publisher
category
price
Free (IAP)
Reviews
0 (0)
Norway Norway
Description
Din personlige boligassistent for enkel forvaltning av leieforhold
Din personlige assistent for administrasjon av eiendommer, utleieenheter/hybler, og forvaltning av kontrakter, leieforhold, utgifter, strøm- og vannforbruk, vedlikehold og ordensregler.
Komplett løsning!

Samspill mellom eiendomsbesittere, leietakere og leietakere. Alt-i-ett-plattform!
Håndtering av leiekontrakter, utgifter, husleie, strømforbruk, ordensregler, vedlikeholdsplan og annen viktig informasjon.
Samarbeide!

For deg som utleier gir plattformen deg kontroll over dine eiendommer, utleieenheter, strømmålere, måleravlesninger og viderefakturering av strømkostnader dersom din eiendom har hovedmåler og/eller en eller flere seriemålere.
Få full kontroll over utgifter du har i forbindelse med leieavtaler slik at det kan kreves fradrag i selvangivelsen.
Full kontroll!

Hold leieprisen på dine leieforhold oppdatert slik at den reflekterer markedsverdien, helt automatisk slik at du ikke taper på utleien.
Fordelaktig!

Som leietaker får du oversikt over strømpriser uten å ha eget strømabonnement, oversikt over målerstand og fakturaer med dokumentasjon på forbruk og kostnader fra utleier. Leietakere kan også legge inn målerstand dersom seriemåleren er installert i utleiedelen. Få meldinger fra utleier slik at du ikke går glipp av viktig informasjon om leieforholdet.
Ved hjelp av varsler om høye/lave strømpriser kan strømforbruket optimaliseres.
Aldri i tvil!

Som eiendomseier/utleier kommer du i gang med å opprette en eller flere boliger/enheter.
Disse kan håndteres separat i appen ved å spesifisere hvilken bolig som skal være standard for administrasjon.
Begynn så å lage fleksible digitale leieavtaler med elektronisk signatur.
Håndtere overlevering av eiendom til leietaker på en enkel måte med digital overleveringsprotokoll.
Inviter leietaker(e) til å gi tilgang til en bestemt eiendom/leieenhet eller kontrakt.
Opprett en eller flere strømmålere og gi leietaker(e) tilgang.
Arkiver papirbaserte leieavtaler, hvis ønskelig, og gi leietaker(e) tilgang til det.
Registrer målerstanden og dokumenter denne for å gi leietaker grunnlag for faktura.
Lag en faktura slik at både utleier og leietaker får full oversikt over forbruk og kostnader.
Mulighet for automatisk å beregne kostnad og forbruk for seriemålere ved generering av faktura.
Mulighet for å sende betalingspåminnelser til leietakere.
Lett å bruke!

Som leietaker kan du registrere deg og deretter søke om tilgang til bolig eller bli invitert av utleier.
Registrer målerstanden dersom du har fysisk tilgang til måleren i eiendommen du leier.
Helt gratis!

Måleravlesninger kan registreres og dokumenteres med mobilkamera og gir både utleier og leietaker en total oversikt over forbruket. (Statistikk kommer)
Fakturaer er tilgjengelig for både utleier og leietaker(e) for oppfølging. (Automatisering kommer)

Det er helt gratis å registrere seg som bruker og du kan prøve ut alle funksjonene. Med et abonnement kan du bruke alle funksjonene uten begrensninger.
Ønsker du å støtte arbeidet med flere smarte og nyttige funksjoner, kan du abonnere enten månedlig eller årlig. Du sparer litt ved å tegne et årsabonnement.

Du kan kjøpe et automatisk fornyende abonnement i appen.
Automatisk fornybart abonnement:
1 måned (39 NOK), 1 år (399 NOK)

Vedlikehold av appen vil bli utført jevnlig, og nye funksjoner legges til fortløpende. Enda smartere funksjoner for å spare tid og penger er under arbeid.
App Store-skjermbilder genereres med https://screenshots.pro
Category Ranking
Not enough information to display the data.
Review Breakdown
Not enough information to display the data.
Screenshots
Download & Revenue
DOWNLOAD N/ASep 2023Worldwide
REVENUEN/ASep 2023Worldwide
download revenue
About
Bundle Id
com.lelimit.boligassistent
Min Os. Version
7.0
Release Date
Tue, Feb 14, 2023
Update Date
Sat, Sep 23, 2023
Content Rating
PG-klassifisering
What's New
version
1695454053000
updated
1 week ago
Støtte for vannmålere, avlesning og dokumentasjon av vannmålerstand, samt etterfakturering. 
Top In-App Purchases

Name

Price

kr 39,00–kr 399,00 ved fakturering via Play
Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week.

Stay Ahead of the Market with StoreSpy
Never miss opportunities
Watch your competitors closely
Start boosting your app right away
Start Now
stay a head